Skočiť na hlavný obsah
Recyklácia vody - zaistíme čisté životné prostredie - ušetríme  výdavky - IveKol
aqua filter

RECYKLÁCIA

Behom každodenného života sa doma nahromadia rôzne odpadky, a to predovšetkým z jedla. Aj dnes sa ešte bohužiaľ nájdu ľudia, ktorí odhodia odpad do kontajnera a neriešia, kde tieto smeti skončia. To je však chyba! Niektoré „veci“ sa môžu dostať až hlboko pod zem, kde môžu chemicky reagovať s horninami alebo jednoducho povedané: znečisťovať prostredie.

S odpadom, ktorý nám doma vzniká, by sme mali predovšetkým správne zaobchádzať.

Prečo je dobré recyklovať?

Recyklácia znamená opätovné využitie odpadu. Vďaka recyklácií môžeme výrazne znížiť množstvo uloženého odpadu, zaistiť čisté životné prostredie, šetriť prírodné zdroje surovín a energie a okrem iného i ušetriť výdavky za odvoz odpadu.

Ako sa recykluje voda ?

Okrem tradične separovaných materiálov, možno recyklovať aj vzácny a nenahraditeľný prírodný zdroj – vodu.

Všetci by sme o tom mali vedieť, že znečistenie vodných tokov v súčasnosti predstavuje obrovský ekologický problém. 

Reverzná osmóza vody - recyklačný proces vody?

Recyklácia vody nie je nič iné, ako úprava znečistenej vody do takého stavu, aby ju bolo možné znova použiť. Recyklačný proces vody pozostáva z procesu reverznej osmózy.

Princíp fungovania reverznej osmózy je založený na vlastnosti živých buniek. Voda preteká cez polopriepustnú membránu z prostredia s vyššou koncentráciou rozpustených látok do prostredia s nižšou koncentráciou, pričom vzniká osmotický tlak. Osmotická membrána má póry veľkosti 0,0001 mikrometra, ktoré prepustia len čisté a krištalické molekuly vody a prípadne veľmi malé množstvo niektorých ostatných prvkov, avšak voda je zbavená až 97-99% množstva všetkých kontaminantov.

Takáto recyklácia vody sa používa vtedy, ak je potrebné vodu zbaviť rôznych chemických zlúčenín a látok ako je chlór či fluorid, ale aj kalov, baktérii či vírusov. Získava sa takto prevažne pitná voda. Reverznou osmózou sa čistí tiež morská voda od soli.

Recyklácia vody nie je zďaleka spojená len s vytváraním zásob pitnej vody. Má mnohoraké využitie v takmer každej oblasti ľudskej aktivity. Je preto dôležité, aby sme ju využívali čo najefektívnejšie, s ohľadom na životné prostredie a budúce generácie.

 

Len 1 % z objemu vody na našej planéte tvorí pitná voda. Časť týchto nepatrných zásob je už dnes výrazne znečistená pesticídmi, ťažkými kovmi, dusičnanmi a ďalšími látkami.V mnohých oblastiach vďaka nadmernému vyčerpávaniu klesá hladina spodných vôd a krajina vysychá.Toto všetko sa odráža na cenách vody, preto musíme platiť za pitnú vodu a za jej čistenie stále viac.

Viete, aká voda Vám doma tečie z kohútika ? 

Ponúkame riešenie: https://www.ivekol.sk/sk/aqua-ivekol