Skočiť na hlavný obsah
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - IveKol
SADA ECO LIFE Uterák a Osuška - IveKol. 

Pravidlá súťaže

• Organizátorom súťaže je spoločnosť IveKol s.r.o..

• Cenou v súťaži je SADA ECO LIFE Uterák a Osuška - IveKol. 

• Do súťaže sa môžu zapojiť všetky osoby staršie ako 18 rokov.

• Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do zlosovania o hlavnú výhru je každý, kto splní podmienky súťaže definované v popise súťažného príspevku.

• Zapojenie sa do súťaže je bezplatné.

• Súťaž prebieha na Facebook stránke IveKol Slovakia.

• Organizátor súťaže neručí za správne doručenie súťažných správ a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

• Súťaž začína 21.9.2019.

• Žrebovanie sa uskutoční 25.9. 2019 ;  výherca súťaže bude označený do komentára v danom príspevku.

• Organizátor si vyhradzuje dobu 1 a viac týždňov na jej doručenie výhercovi (táto doba sa môže zmeniť v závislosti od dostupnosti daného tovaru).

• V prípade, ak si výherca osobne neprevezme výhernú cenu, prepadne táto cena v prospech organizátora súťaže.

• Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

• Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami.

• V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účastník súťaže zapojením sa do súťaže automaticky súhlasím so spracovaním osobných údajov a s pravidlami súťaže, dobrovoľne poskytuje svoj súhlas so získavaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mail s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním spoločnosťou IveKol s.r.o.. Na účely realizovania súťaže, a to výlučne za účelom svojej účasti v súťaži a jej vyhodnotenia. Súčasne účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto na webovej stránke ivekol.sk spoločnosti IveKol s.r.o. alebo na Facebook stránke IveKol Slovakia v prípade výhry v súťaži realizovanou spoločnosťou IveKol s.r.o. Tento súhlas účastník súťaže udeľuje na dobu trvania súťaže, a je si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne u spoločnosti IveKol s.r.o., ako aj ďalších svojich práv a oprávnení ako dotknutej osoby vyplývajúcich z § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

• Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťaže alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťaže. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže alebo jej zrušenie organizátor oznámi na web stránke ivekol.sk alebo na Facebooku IveKol Slovakia.